Никогаш нема да ги заборавам зборовите на дедо…

nikogas