Здравиот разум е колекција на предрасуди стекнати…

A22