Немој те НИКАД да ја праќате жената по пиво со иљадарче…