Жено, стави ми една ракија за гаргара.

Loading...