Животот не станува полесен, туку ти стануваш посилен.

A11