Злато, мислам дека го омаловажуваш едно од децата

zlato