Злато, вечерата ти е во книгата со рецепти…

vecera