Знаеш дека од овој мост се фрли една жена?

dvajca