Знаеш ли дека е забрането да се вози куче напред??

alo