Знаеш ли ма дека нашиот оџачар го згазил автомобил?

bezbedno