Зошто македонскиот јазик е најбогат и најуникатен во светот?

pijan