Зошто научно е потврдено дека Адам и Ева се Македонци?

bosi