Зошто петлите во Македонија кукурикаат и попладне?

petlite