Зошто скопскиот воздух е најдобар за дишење?

vozduh