Зошто во Македонија не се прави листа на сиромашни луѓе?

mkd