Девојката му пишува “Дојди, нема никој дома“

doma