Ученикот влегува 30 минути по почетокот на часот…

docna