Децата се на спрат, јас и жената на приземје

sprat