Зошто индијанците ги копаат мртвите позади рид?

indijanci