Kad te ćale u tri ujutru sačeka mrtvog pijanog u sobi

cale