Kad ti tata viče sa prozora da mu ne ogrebeš auto dok ga parkiraš

auto