Како ќе знаеме дека морковот е добар за нашиот вид?

morkov1