Како пее глушецот кој на раат си глода во визбата?

vizbata