Како се вика човекот што краде од други луѓе?

kradec