Кога дома објаснуваш зошто си добил единица по математика

4