Луѓето велат дека без љубов не може да се живее…

kislorod