Како се вика Мексиканец што си ја изгубил колата?

karlos