Ружо, на оваа немаштија ти со такси доаѓаш до болница?!

taksi