Ono kad ti neki konj ukrade kola i onda odjednom kao da propadne u zemlju

kola