Што е разлика кога се паѓа од први и од десети спрат?

tup