Се прибира ловџија дома мртов пијан…

Се прибира ловџија дома мртов пијан.
Кучето му помага да си дојде, жена му го пречекуе и го прашуе:
— Колку ракии испи?
— Сааамо тррри…
— Шаро, колку ракии?
— Ау, ау, ау!
— Хммм… а колку пива?
— Аууууууууууууууууууууу!