Тато, може ли да се погребат двајца во еден гроб?

grob