Во Прилеп не употребуваме вулгарни зборови…

prilep