Кога другарката ќе ти се јави по 100-ти пат затоа што касниш “само” 5 минути

samo