Кога другарот ќе ти се јави на фиксен и ќе те праша каде си