Кога женската чека да ти прв го завршиш потешкиот дел