Кога некој ќе ти рече јади со затворена уста

jadi