Кога од прва не успееш да препознаеш некој што не си го видел 100 години