Кога после излегување ќе пронајдеш сендвич во фрижидерот