Кога професорот ќе те праша: Дали ти е јасно?

jasno