Кога се будиш наутро и ќе сфатиш дека нема веќе одење во училиште