Кога сте заедно, а покрај вас поминува глупачата која нонстоп му се набацува

glupaca