Кога татко ти ќе те праша каде си ги потрошил сите пари

pari