Кога ќе се пробудиш, а прв си заспал на екскурзија