Моментот кога ќе се сетам дека утре сум на школо

skolo