Моментот кога на тест дознаваш 5 минути на крајот од часот дека си иста група со тој зад тебе

test