Моментот кога се правиш дека разбираш на час и професорот се врти, а ти си..

a-ti