Моментот кога со другар ти ќе извадете двојка математика…