Она кога најмногу ја сакаш другарка ти и ти доаѓа да ја удавиш од гушкање

drugarka