Она кога ќе влезеш во продавница и ќе ги видиш цените